Hiểu đúng về các lệnh: Buy limi, Sell limit, Buy Stop, Sell stop

AmBro Nguyễn

Administrator
Thành viên BQT
KenhTrading.com xin diễn giải rõ về các lệnh cho các bạn dễ hiểu để trade tốt nhất!


I/ Buy Limit là gì?
Buy limit là một lệnh để mua một cặp tiền tệ ở mức giá trong tương lai thấp hơn giá hiện tại, thường được sử dụng bởi các thợ săn đang tìm cách mua lại dưới mức giá hiện tại ở mức mà họ tin là ở mức hoặc gần mức sàn hoặc hỗ trợ trong khung thời gian đã chọn của họ, có thể là một giờ, ngày, tuần, tháng, năm hoặc lâu hơn. Họ đang tìm cách mua thấp và bán cao. Họ có thể được so sánh như nhà đầu tư giá trị trong thị trường chứng khoán.
II/ Buy Stop là gì?
Buy Stop là một lệnh để mua ở mức giá trong tương lai cao hơn giá hiện tại, thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch tin rằng một khi giá phá vỡ trên một mức giá nhất định đã như một mức trần hoặc mức kháng cự trong quá khứ, giá sẽ tiếp tục duy trì di chuyển cao hơn. Mục tiêu của họ là mua khi giá bắt đầu tăng cao hơn. Có thể gọi họ là những người giao dịch theo đà thị trường.
III/ Sell Limit là gì?
Sell Limit là một lệnh để bán cặp tiền ngắn ở mức giá tương lai cao hơn giá hiện tại, thường được sử dụng bởi những người săn lùng đang tìm cách bán một cặp tiền tệ ở mức mà họ tin là ở mức hoặc gần mức giá đã đóng vai trò là mức trần hoặc kháng cự khung thời gian đã chọn của họ. Họ tin rằng xung quanh mức giá này, cặp tiền sẽ bắt đầu giảm. Họ đang hy vọng bán cao và mua thấp. Như chúng ta đã biết trước đó, thực sự những gì họ làm đang cố gắng mua loại tiền đối ứng với giá thấp hơn so với tiền cơ sở, và sau đó bán nó với giá cao hơn so với tiền cơ sở.
IV/ Sell Stop là gì?
Sell Stop là một lệnh để bán ở mức giá thấp hơn giá hiện tại, thường được sử dụng bởi những người bán kiểu theo đà, những người tin rằng một khi cặp tiền phá vỡ dưới mức giá đã đóng vai trò là giá hoặc hỗ trợ trong quá khứ, cặp này sẽ thực hiện một di chuyển duy trì thấp hơn.
V/ Buy Stop Limit là gì?
loại này kết hợp hai loại đầu tiên là lệnh stop để đặt lệnh buy limit. Ngay khi giá Ask trong tương lai đạt đến mức stop được chỉ định trong lệnh (trường Giá), lệnh Buy Limit sẽ được đặt ở cấp, được chỉ định trong trường Giá Stop Limit. Mức stop được đặt trên giá Ask hiện tại, trong khi giá Giới Stop Limit được đặt dưới mức stop.
VI/ Sell Stop Limit là gì?
loại này là một lệnh stop để đặt Sell Limit. Ngay khi giá bid trong tương lai đạt đến mức stop được chỉ định trong lệnh đặt (trường Giá), lệnh Sell Limit sẽ được đặt ở mức, được chỉ định trong trường Giá Stop Limit. Mức stop được đặt dưới giá Bid hiện tại, trong khi giá Stop Limit được đặt trên mức stop.

NHỮNG LƯU Ý CHÍNH

  • Đối với các tài sản với chế độ tính toán Exchange Stocks, Exchange Futures và Futures Forts, tất cả các loại lệnh chờ xử lý (buy limit, sell limit, buy stop, sell stop) kích hoạt theo Giá cuối cùng (giá của giao dịch được thực hiện cuối cùng). Nói cách khác, một lệnh kích hoạt khi Giá cuối cùng chạm vào giá được chỉ định trong lệnh. Nhưng lưu ý rằng việc mua hoặc bán do kích hoạt lệnh luôn được thực hiện theo giá Bid và Ask.
  • Trong chế độ khớp lệnh Exchange, giá được chỉ định khi đặt lệnh limit không được xác minh. Nó có thể được chỉ định trên giá Ask hiện tại (đối với các lệnh Buy Limit) và thấp hơn Giá bid hiện tại (đối với các lệnh Sell Limit). Khi đặt hàng với mức giá như vậy, nó sẽ kích hoạt gần như ngay lập tức và biến thành một lệnh thị trường. Tuy nhiên, không giống như các lệnh thị trường nơi một nhà giao dịch đồng ý thực hiện giao dịch theo giá thị trường hiện tại không được chỉ định, một lệnh chờ xử lý sẽ được thực hiện ở mức giá không được xấu hơn giá được chỉ định.
  • Nếu một hoạt động thị trường thích hợp không thể được khớp khi kích hoạt lệnh chờ xử lý (ví dụ: không có đủ tiền ký quỹ), lệnh chờ xử lý sẽ bị hủy và chuyển sang lịch sử với trạng thái Bị từ chối.
Những tổng hợp về các loại lệnh
Lệnh Limit (buy limit, sell limit) hầu như luôn là cách tốt hơn, và không phải là lệnh stop (buy stop, sell stop).

Chỉ cần thêm giá vào đơn đặt hàng, một vài điều xảy ra:

  • Đơn hàng được chuyển đến sổ lệnh limit, vì vậy, nó được biết đến và mọi người đều thấy nó.
  • Đơn hàng được đảm bảo để điền vào một mức giá nhất định mà trước đó đã xác định trước để bạn có thể biết chính xác mức giá mà bạn sẽ nhận được.
Rủi ro là đơn đặt hàng của bạn có thể không khớp trong các thị trường chuyển động nhanh vì giới hạn không còn được áp dụng.

Vì vậy, đây là các lưu ý chính:

  • Đơn đặt hàng giống như các công cụ: bạn muốn một cái phù hợp cho công việc.
  • Các lệnh thị trường khiến bạn phải chịu sự thương xót của thị trường và các nhà giao dịch lớn hơn vì bạn không kiểm soát được mức giá mà bạn sẽ nhận được.
  • Cách đơn giản, dễ sử dụng xung quanh vấn đề này là sử dụng một lệnh sell limit hoặc buy limit. Hoặc là bạn nhận được giá đó, hoặc giao dịch không xảy ra.
Rõ ràng, chúng ta đã làm rõ ở đây - có nhiều loại lệnh như có nhiều cách để phục vụ cà phê tại Starbucks.

Tất nhiên, chúng tôi sẽ đề cập đến những loại thích hợp, cùng với tất cả các loại biến thể bao gồm tất cả mọi thứ từ ba thị trường - market, limit và stop - ngay đến những ngôn ngữ cũng có thể là ngôn ngữ ngoài hành tinh kỳ lạ - FOK (khớp hoặc huỷ), IOC (ngay lập tức hoặc hủy bỏ) và GTC (giữ cho đến khi bị hủy).

Trong khi đó, chúng tôi muốn bạn có thói quen chỉ định giá mỗi khi bạn đặt hàng.

Bằng cách đó, bạn sẽ giao dịch theo các điều khoản của mình và làm như vậy, sẽ tăng đáng kể tiềm năng lợi nhuận của bạn.

Thoát lệnh (stop loss và trailing stop hoặc chốt lời) được trình bày chi tiết trong bài viết tiếp theo của chúng tôi về các lệnh stop loss và trailing stop.

Hiểu cách sử dụng các loại lệnh (buy limit, sell limit, buy stop, sell stop) rất quan trọng, KenhTrading xin được hướng dẫn các bạn các kiến thức về các lệnh thần thánh trong forex!
 

Đính kèm

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top