Hướng dẫn chuyển đổi số dư nhỏ sang OKB trên sàn Okex

admin

Administrator
Thành viên BQT
Đầu tháng 4 năm 2020, Okex đã ra mắt tính năng chuyển đổi số dư coin nhỏ sang đồng OKB. Đây là tính năng rất thuận tiện dành cho anh em nào đang giao dịch altcoin trên Okex.Mọi người giao dịch mua bán thường để lại số dư nhỏ không thể bán trực tiếp ở cặp giao dịch thì chuyển đổi sang OKB là một giải pháp tốt khi OKB liên tục tăng giá trong vòng 1 tháng trở lại đây.

Hướng dẫn chuyển đổi số coin nhỏ sang OKB như sau:

Bước 1: Bạn nhấn vào mục tài khoản >> Danh mục đầu tư hay Asset.Bước 2: Bạn nhấn vào dòng chữ “Convert Small Balances to OKB” để tiến hành chuyển đổi số coin nhỏ sang OKB

Bước 3: Bạn nhấn vào dấu tích cho những coin cần chuyển đổi hoặc nhấn vào dấu tích chỗ token để chọn tất cảBước 4: Bạn có thể xem lịch sử chuyển đổi bằng cách nhấn vào chữ Conversion History

Video hướng dẫn quá trình chuyển đổi coin nhỏ sang OKB


Lưu ý:
(1) Bạn có thể tìm thấy OKB của mình trong Tài khoản quỹ sau khi chuyển đổi.

(2) Tổng số dư nhỏ để chuyển đổi phải nhỏ hơn 0,01 BTC và bạn có thể chuyển đổi cho OKB cùng một lúc.

(3) Không giới hạn thời gian chuyển đổi.

(4) Tài sản bị đình chỉ giao dịch và tài sản kỹ thuật số bị hủy bỏ không thể trao đổi.

(5) Xem xét tác động của biến động giá đến giá BTC, giá trao đổi được đề xuất bởi hệ thống được ước tính. Số tiền cuối cùng của OKB được trao đổi dựa trên giá thị trường tại thời điểm bạn nhấp vào nút “Xác nhận”.

(6) Chuyển đổi chỉ khả dụng khi giá dao động trong vòng 5%.
 
Top