OKEx P2P Trao Đổi Tiền Mã Hóa-VND: Rút thăm may mắn OKExtra

CryptoTokuda

Administrator
Chỉ cần trao đổi số tiền mã hoá trị giá ít nhất là 50 USD và có cơ hội giành được giải thưởng từ quỹ phần thưởng hơn 100.000 USD!

Thời gian chiến dịch
Thời gian khuyến mãi: 00:00, ngày 23 tháng 3 - 23:59, ngày 12 tháng 4 năm 2021

Để chào mừng P2P của chúng tôi mở rộng hơn nữa đối với nhiều loại tiền tệ fiat ở Đông Nam Á, chúng tôi đưa ra một quỹ phần thưởng trị giá hơn 100.000 USD cho người dùng P2P khi trao đổi tiền mã hoá bằng bất kỳ loại tiền fiat nào từ các nước Đông Nam, Á.

photo_2021-03-24_14-22-58.jpg

Quy định và điều kiện

1. Để đủ điều kiện tham gia chương trình rút thăm xổ số, người dùng OKEx bắt buộc phải:
*Vượt qua xác minh KYC2 trở lên;
*Sử dụng tài khoản chính để hoàn tất giao dịch.
2. Người dùng đủ điều kiện sẽ nhận được một (1) vòng quay may mắn sau khi hoàn thành một trao đổitối thiểu trị giá 50 USD trên nền tảng OKEx P2P bằng Peso Philippine, Bạt Thái Lan, Việt Nam Đồng (VND) hoặc Rupiah Indonesia trong thời gian khuyến mãi;
3. Mỗi tài khoản được tham gia tối đa năm (5) đợt quay số trúng thưởng trong suốt thời gian khuyến mãi.

Điều khoản và điều kiện

1. Phần thưởng sẽ được phân phối vào ví của người dùng đủ điều kiện trong vòng 15 ngày làm việc sau khi chương trình khuyến mãi kết thúc;
2. OKEx có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi bất kỳ quy tắc chiến dịch nào theo quyết định riêng của chúng tôi;
3. OKEx bảo lưu quyền giải thích cuối cùng về các quy tắc chiến dịch.

Các bạn tham gia đăng ký ủng hộ nhé:

Tham khảo:
 
Top