Tổng kết tin tức trong tuần trước( từ ngày 2/8-8/8)

AmBro Nguyễn

Administrator
Thành viên BQT
Tổng kết tin tức trong tuần trước( từ ngày 2/8-8/8)
Tích cực :

1. Thị trường chứng khoán tiếp tục phục hồi nhờ cổ phiếu của các công ty công nghệ cao tăng giá
2. Số người thất nghiệp giảm 249 nghìn w / o / w từ 1,435 triệu xuống 1,186 triệu.
3. Biên chế phi nông nghiệp tăng 1.763 triệu m / o / m, cao hơn kỳ vọng.
4. Tỷ lệ thất nghiệp là 10,2%, giảm so với 11,1% trước đó.
5. Chỉ số Dịch vụ PMI đứng ở mức 50,0 trong tháng Bảy, cao hơn 49,6 trước đó.
6. Chỉ số ISM Mfg( đo lường hoạt động của các doanh nghiệp trong khu vực sản xuất, gồm các dữ liệu về công ăn việc làm, sản xuất, các đơn đặt hàng mới, giá cả, nguồn cung nguyên vật liệu, nguồn dự trữ ) đứng ở mức 54,2 trong tháng Bảy, cao hơn mức 53,5 dự kiến.
Tiêu cực :

1. Hoa Kỳ không đảm bảo việc gia hạn các phúc lợi của EU, đóng băng trục xuất hoặc kích thích.
2. Các ứng dụng thế chấp nhà giảm 1,8% sau lần giảm 2,0% trước đó.
3. Báo cáo việc làm của ADP đạt 167k cho tháng Bảy, thấp hơn 1,888 triệu dự kiến.
4. Biên chế tư nhân tăng 1,462 triệu m / o / m, thấp hơn mức tăng dự kiến là 1,525 triệu.
5. Đơn đặt hàng của nhà máy tăng 6,2% so với tháng trước, thấp hơn mức tăng trước đó là 7,7%.
6. Chi tiêu xây dựng giảm 0,7% so với tháng trước, thấp hơn mức tăng dự kiến là 1,3%.
 
Top