Category Archives: Binance

TÌNH HÌNH COIN SÀN TRONG 24H QUA (24-25/09/2019)

Các sàn tradecoin một nhân tố đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng thị trường đi lên hay đi xuống. Vì vậy, mình phân tích coin sàn để anh em nhận biết được thêm tín hiệu của thị trường & có phương án đầu tư vào coin sàn nhé. Về giá coin sàn […]