Category Archives: IEO

BAND PROTOCOL AMA Recap 1

Buổi AMA này diễn ra giữa Band Protocol và nhóm Pramod’s Global Crypto Xem Review thông tin tổng quan về dự án Band Protocol tại đây (cập nhật sau) Giới thiệu bản thân Hi guys, my name is Soravis, CEO of Band Protocol. Short intro: i did computer science for undergrad and Master in management, […]