Top 3 coin sàn trong 24h qua (10-11/10/2019)

Nhóm coin sàn trong ngày hôm nay điều chỉnh giảm nhẹ so với ngày hôm qua.
Tuy nhiên, biên độ giao động giá lớn

Về giá coin sàn

+ OKB: 2.23$ (-5,58%) so với đỉnh trong 24h qua

+ HT: 3.21$ (-4,74%) so với đỉnh trong 24h qua

+ BNB: 15.39$ (-4,56%) so với đỉnh trong 24h qua

Về Marketcap của coin sàn

+ OKB: 44,99 triệu USD

+ HT: 826,92 triệu USD

+ BNB: 2641,89 triệu USD

Phân tích chart

+ Chart của OKB: Hiện tại OKB vẫn đang test trend tăng được hình thành từ ngày 07/10/19

+ Chart của HT: Cũng test trend tăng ngắn hạn từ ngày 07/10/2019

+ Chart của BNB: đã phá gãy trend tăng ngắn hạn từ ngày 07/10/19

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *